giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2023 - 2024 trường THPT Thanh Mi...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Thanh Miện 2, tỉnh Hải Dương; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn chấm điểm tự luận mã đề 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Thanh Miện 2 – Hải Dương:
+ Người ta xây một sân khấu với sân có dạng của hai hình tròn giao nhau. Bán kính của hai hình tròn là 20 m và 15 m. Khoảng cách giữa hai tâm của hai hình tròn là 30 m. Chi phí làm mỗi mét vuông phần giao nhau của hai hình tròn là 300 nghìn đồng và chi phí làm mỗi mét vuông phần còn lại là 100 nghìn đồng. Hỏi số tiền làm mặt sân khấu là bao nhiêu?
+ Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề? A. Chúc các bạn học sinh thi đạt kết quả tốt! B. Tiết trời mùa thu thật dễ chịu! C. Bạn An có đi học không? D. Số 15 không chia hết cho 2.
+ Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề phủ định của mệnh đề: “Mọi học sinh của lớp đều thích học môn Toán”. A. Mọi học sinh của lớp đều không thích học môn Toán. B. Tất cả các học sinh trong lớp thích học các môn khác môn Toán. C. Có một học sinh của lớp thích học môn Toán. D. Có một học sinh trong lớp không thích học môn Toán.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ky-1-toan-10-nam-2023-2024-truong-thpt-thanh-mien-2-hai-duong.pdf
de-giua-hoc-ky-1-toan-10-nam-2023-2024-truong-thpt-thanh-mien-2-hai-duong.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này