giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 - 2024 trường THPT Nguyễn T...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Trãi, tỉnh Thanh Hoá; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn chấm điểm tự luận.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hoá:
+ Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD là hình thang có AB CD và AB CD 3. Trên cạnh SB lấy điểm M sao cho 1 3 SM SB. a) Xác định giao điểm N của đường thẳng SC và mặt phẳng (ADM). Tính tỉ số SC SN b) Gọi I J lần lượt là trung điểm của các cạnh AD BC và G là trọng tâm tam giác SAB. Mặt phẳng (IJG) cắt SA SB lần lượt tại E và F. Chứng minh tứ giác IEFJ là hình bình hành.
+ Tuổi thọ (năm) của 50 bình ắc quy ô tô thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau: Tuổi thọ (năm) [2;2,5) [2,5;3) [3;3,5) [3,5;4) [4;4,5) [4,5;5). Tần số 4 9 14 11 7 5. Mẫu số liệu ghép nhóm này có số mốt bằng?
+ Sau tiết học Toán, trong giờ ra chơi, An vẽ tam giác ABC lên giấy và hỏi Minh như sau: Nếu hai góc B và C của tam giác ABC thoả mãn điều kiện cos cos sin sin bc a B C BC thì tam giác ABC là tam giác gì? Hãy giúp Minh trả lời câu hỏi của An. A. Cân tại C. B. Vuông tại A. C. Vuông tại B. D. Cân tại A.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ky-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-nguyen-trai-thanh-hoa.pdf
de-giua-hoc-ky-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-nguyen-trai-thanh-hoa.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này