giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 - 2024 trường TH...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Hiệp Hòa số 3, tỉnh Bắc Giang; đề thi gồm 03 trang, hình thức 50% trắc nghiệm (25 câu) + 50% tự luận (04 câu), thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án mã đề 111 – 112 – 113 – 114.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Hiệp Hòa 3 – Bắc Giang:
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi I và J theo thứ tự là trung điểm của AD và AC G là trọng tâm tam giác BCD. Giao tuyến của hai mặt phẳng GIJ và BCD là đường thẳng: A. qua I và song song với AB. B. qua J và song song với BD. C. qua G và song song với DC. D. qua G và song song với BC.
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi M N lần lượt là trung điểm của AC và CD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MBD) và (ABN) là A. AM. B. BG G là trọng tâm tam giác ACD. C. AH H là trực tâm tam giác ACD. D. MN.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). Khẳng định nào sau đây đúng? A. d qua S và song song với BC. B. d qua S và song song với AB. C. d qua S và song song với BD. D. d qua S và song song với DC.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ky-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-hiep-hoa-3-bac-giang.pdf
de-giua-hoc-ky-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-hiep-hoa-3-bac-giang.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này