giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 - 2024 trường THPT Dân Tộc ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Dân Tộc Nội Trú tỉnh Ninh Bình; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT DTNT Ninh Bình:
+ Chu vi của một đa giác là 213cm, số đo các cạnh của nó hợp thành một cấp số cộng có công sai d cm 7 và cạnh lớn nhất bằng 53cm. Tính số cạnh của đa giác đó?
+ Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2017 được cho bởi một hàm số 4 sin 60 10 178 y t với t và 0 365 t. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD với AD BC và AD BC 2. Gọi M là điểm trên cạnh SD thỏa mãn 1 3 SM SD. Mặt phẳng (ABM) cắt cạnh bên SC tại điểm N. Tính tỉ số SN SC.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ky-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-dtnt-ninh-binh.pdf
de-giua-hoc-ky-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-dtnt-ninh-binh.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này