giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2023 - 2024 trường THCS&THPT Vàm...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THCS&THPT Vàm Đình, tỉnh Cà Mau; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn chấm điểm tự luận mã đề 001 – 002.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kì 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THCS&THPT Vàm Đình – Cà Mau:
+ Để đo khoảng cách từ một điểm A trên bờ sông đến gốc cây C trên cù lao giữa sông, người ta chọn một điểm B cùng ở trên bờ với A sao cho từ A và B có thể nhìn thấy điểm C. Ta đo được khoảng cách AB = 40m, CAB = 45 và CBA = 70. Vậy sau khi đo đạc và tính toán được khoảng cách AC gần nhất với giá trị nào sau đây?
+ Một người thợ mộc tốn 6 giờ để làm một cái bàn và 4 giờ để làm một cái ghế. Gọi x y lần lượt là số bàn và số ghế mà người thợ mộc sản xuất trong một tuần. Viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y biết trong một tuần người thợ mộc có thể làm tối đa 50 giờ.
+ Một xưởng cở khí có hai công nhân là chiến và bình. Xưởng sẳn xuất loại sản phẩm I và II mỗi sản phẩn I bán lãi 500 nghìn đồng, mỗi sản phẩm II bán lãi 400 nghìn đồng. để sản xuất đượ một sản phẩm I thì chiến phải làm việc trong 3 giờ, bình phải làm việc trọng 1 giờ. Để sản xuất một sản phẩm II thì chiến phải làm việc trong 2 giờ, bình làm việc trong 6 giờ, một người không thể làm đồng thời hai sản phẩm. biết rằng trong một tháng chiến không làm quá 180 giờ và bình không làm quá 220 giờ. Số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ki-1-toan-10-nam-2023-2024-truong-thcsthpt-vam-dinh-ca-mau.pdf
de-giua-ki-1-toan-10-nam-2023-2024-truong-thcsthpt-vam-dinh-ca-mau.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này