giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2023 - 2024 trường THPT Chu Văn ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Chu Văn An, tỉnh Quảng Ngãi; đề thi gồm 06 trang, hình thức 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm mã đề 135 248 357 479.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kì 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Chu Văn An – Quảng Ngãi:
+ Cho mệnh đề. Mệnh đề 𝐴𝐴 phát biểu lại là A. Mọi số thực có tổng của nó với một luôn dương. B. Tồn tại số thực có bình phương của nó cộng với một luôn dương. C. Mọi số thực có bình phương của nó cộng với một không âm. D. Mọi số thực có bình phương của nó cộng với một luôn dương.
+ Cho mệnh đề A “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đảo của mệnh đề A? A. Nếu hai tam giác có diện tích bằng nhau thì chúng là hai tam giác bằng nhau. B. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để diện tích chúng bằng nhau. C. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện cần để hai tam giác đó bằng nhau. D. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi diện tích chúng bằng nhau.
+ Một cửa hàng có kế hoạch nhập về hai loại máy điều hòa A và B, giá mỗi chiếc lần lượt là 20 triệu đồng và 10 triệu đồng với số vốn ban đầu không vượt quá 1,2 tỉ đồng. Loại máy A mang lại lợi nhuận 3,5 triệu đồng cho mỗi máy bán được và loại máy B mang lại lợi nhuận 2 triệu đồng cho mỗi máy bán được. Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu cầu hằng tháng sẽ không vượt quá 100 máy. Tính số máy điều hòa mỗi loại cửa hàng cần nhập về trong tháng để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ki-1-toan-10-nam-2023-2024-truong-thpt-chu-van-an-quang-ngai.pdf
de-giua-ki-1-toan-10-nam-2023-2024-truong-thpt-chu-van-an-quang-ngai.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này