giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2023 - 2024 trường THPT Nguyễn V...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Văn Tiếp, tỉnh Tiền Giang; kỳ thi được diễn ra vào ngày 03 tháng 11 năm 2023; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn chấm điểm tự luận mã đề 132 – 134.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kì 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Văn Tiếp – Tiền Giang:
+ Từ hai vị trí A và B của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh C của ngọn núi. Biết rằng độ cao AB 70m phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang góc 0 30, phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang góc 0 15 30. Ngọn núi đó có độ cao so với mặt đất bằng bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến mét).
+ Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển”. A. Có ít nhất một động vật không di chuyển. B. Mọi động vật đều đứng yên. C. Có ít nhất một động vật di chuyển. D. Mọi động vật đều không di chuyển.
+ Cho hệ bất phương trình 2 5 10 2 50 1 0 x y x y. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ki-1-toan-10-nam-2023-2024-truong-thpt-nguyen-van-tiep-tien-giang.pdf
de-giua-ki-1-toan-10-nam-2023-2024-truong-thpt-nguyen-van-tiep-tien-giang.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này