giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS)...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS) năm học 2023 – 2024 trường THPT Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm mã đề 890.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kì 1 Toán 11 KNTTVCS năm 2023 – 2024 trường Phan Châu Trinh – Đà Nẵng:
+ Hầu hết các khổ giấy thông dụng hiện nay đều tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế IOS 216 do Viện tiêu chuẩn Đức công bố vào năm 1922. Trong lĩnh vực in ấn, khổ giấy A được sử dụng phổ biến nhất với các loại: A0, A1, …, A17. Diện tích của khổ A0 quy định là 2 1m. Mỗi khổ giấy từ A1 trở đi có diện tích bằng 50% diện tích khổ giấy liền trước đó (Ví dụ: Diện tích khổ giấy A1 bằng một nửa diện tích khổ giấy A0). Một nhóm học sinh viết báo cáo hoạt động nhóm trên tất cả các tờ giấy từ A0 đến A17 (mỗi loại giấy một tờ) và dự kiến dán sản phẩm của nhóm lên bảng đen hình chữ nhật có kích cỡ 2m x 1,2m (không kể phần viền bảng). Hỏi khi dán tất cả các tờ giấy từ A0 đến A17 của nhóm lên bảng thì có thể phủ kín bảng hay không, biết rằng các tờ giấy có thể bị cắt rời.
+ Số đo bốn góc của một tứ giác tạo thành cấp số nhân và số đo góc lớn nhất gấp 27 lần số đo góc nhỏ nhất. Số đo góc nhỏ nhất của tứ giác đó bằng?
+ Cho cấp số nhân (un) có 1 u 3 và q = −2. Số 192 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân (un). A. 192 không là một số hạng của cấp số nhân (un) . B. Số hạng thứ 6. C. Số hạng thứ 7. D. Số hạng thứ 5.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ki-1-toan-11-knttvcs-nam-2023-2024-truong-phan-chau-trinh-da-nang.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này