giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2023 - 2024 trường THPT Võ Chí C...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Võ Chí Công, thành phố Đà Nẵng; đề thi gồm 05 trang, cấu trúc 70% trắc nghiệm (35 câu) + 30% tự luận (04 câu), thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề); đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kì 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Võ Chí Công – Đà Nẵng:
+ Để tiết kiệm năng lượng, một công ty điện lực đề xuất bán điện sinh hoạt cho người dân theo hình thức lũy tiến (bậc thang) như sau: Mỗi bậc gồm 10 số; bậc 1 từ số thứ 1 đến số thứ 10, bậc 2 từ số 11 đến số 20, bậc 3 từ số thứ 21 đến số thứ 30. Bậc 1 có giá là 1500 đồng/1 số, giá của mỗi số ở bậc thứ n + 1 tăng so với giá của mỗi số ở bậc thứ n là 2,5%. Biết rằng gia đình ông An sử dụng hết 345 số trong tháng 1, hỏi tháng 1 ông An phải đóng bao nhiêu tiền?
+ Khảo sát về thời gian xem tivi trong tuần trước (đơn vị: giờ) của một số học sinh thu được kết quả ở bảng sau: Thời gian [0; 4) [4;8) [8;12) [12;16) [16;20). Số học sinh 3 15 10 8 4. Xác định mốt của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho.
+ Doanh thu bán hàng trong 30 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng). Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ki-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-vo-chi-cong-da-nang.pdf
de-giua-ki-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-vo-chi-cong-da-nang.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này