giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2023 - 2024 trường Phổ thông Năn...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kì 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường Phổ thông Năng khiếu – TP HCM:
+ Hằng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thuỷ triều. Độ sâu (m) của mực nước trong kên tính theo thời gian t(giờ) trong một ngày (0 ≤ t ≤ 24) cho bởi công thức: 3 cos 6 1 12. Tính giá trị lớn nhất của h. Tìm t khi h lớn nhất.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với AB // CD và AB = 2CD. Gọi M là trung điểm SA. a) Tìm giao tuyến của (SAC) và (SBD); (SAD) và (SBC). b) Tìm giao điểm E của CM với (SBD). Tính tỉ số CE/CM.
+ Chứng minh giá trị của A không phụ thuộc vào x. Với sin x ≠ 0 và cos x ≠ 0.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ki-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-pho-thong-nang-khieu-tp-hcm.pdf
de-giua-ki-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-pho-thong-nang-khieu-tp-hcm.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này