giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2023 - 2024 trường THPT Nguyễn H...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Thừa Thiên Huế; đề thi mã đề 198, gồm 04 trang, hình thức 70% trắc nghiệm (35 câu) + 30% tự luận (04 câu), thời gian làm bài 90 phút.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kì 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Huệ – TT Huế:
+ Khảo sát thời gian (phút) tập thể dục trong ngày của 1 số học sinh lớp 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau: Thời gian (phút). Số học sinh 5 10 13 9 7. a. Tính thời gian (phút) trung bình của một học sinh tập thể dục trong ngày. b. Tìm số a sao cho có 25% số học sinh tập thể dục với thời gian ít nhất là a (phút).
+ Số giờ có ánh sáng mặt trời của thành phố B trong ngày thứ t (ở đây t là số ngày tính từ ngày mùng 1 tháng giêng) của một năm không nhuận được mô hình hóa bởi hàm số: 12 283 sin 80 365 với t và 0 365 t. Hỏi vào ngày nào trong năm thì thành phố B có khoảng 10 giờ ánh sáng mặt trời?
+ Dân số của một thành phố A hiện nay là 4 triệu người. Biết rằng tỉ lệ tăng dân số hàng năm của thành phố A là 3%. Hãy ước tính dân số của thành phố A sau 10 năm nữa?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ki-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-nguyen-hue-tt-hue.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này