giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2023 - 2024 trường THPT Ngô Mây,...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Ngô Mây, tỉnh Bình Định; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn chấm điểm tự luận mã đề 101 – 102.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kì 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Ngô Mây – Bình Định:
+ Bà chủ quán trà sữa X muốn trang trí cho đẹp nên quyết định thuê nhân công xây một bức tường bằng gạch với xi măng (như hình vẽ bên dưới), biết hàng dưới cùng có 500 viên, mỗi hàng tiếp theo đều có ít hơn hàng trước 1 viên và hàng trên cùng có 1 viên. Hỏi số gạch cần dùng để hoàn thành bức tường trên là bao nhiêu viên? (hình ảnh dưới đây là hình ảnh minh họa hàng gạch dưới cùng có 5 viên).
+ Bảng số liệu dưới đây thẻ hiện cân nặng (kg) của các thành viên trong một câu lạc bộ thể thao. Tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này. Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất. Cân nặng Tần số 6 8 12 14 7 3.
+ Để tiết kiệm năng lượng, một công ty điện lực đề xuất bán điện sinh hoạt cho người dân theo hình thức lũy tiến (bậc thang) như sau: Mỗi bậc gồm 10 số; bậc 1 từ số thứ 1 đến số thứ 10, bậc 2 từ số 11 đến số 20, bậc 3 từ số thứ 21 đến số thứ 30. Bậc 1 có giá là 1500 đồng/1 số, giá của mỗi số ở bậc thứ tăng so với giá của mỗi số ở bậc thứ là 2,5%. Gia đình ông An sử dụng hết 358 số trong tháng 1, hỏi tháng 1 ông An phải đóng bao nhiêu tiền (làm tròn đến hàng đơn vị)?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ki-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-ngo-may-binh-dinh.pdf
de-giua-ki-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-ngo-may-binh-dinh.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này