giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 12 năm học 2023 - 2024 trường THPT Nguyễn T...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Trân, tỉnh Bình Định; đề thi cấu trúc 70% trắc nghiệm (35 câu) + 30% tự luận (03 câu), thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm mã đề 101 – 102 – 103 – 104.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Ma trận Đề giữa kì 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Trân – Bình Định:
1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.
1.1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.
1.2. Cực trị của hàm số.
1.3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.
1.4. Bảng biến thiên và đồ thị của hàm số.
1.5. Đường tiệm cận.
2. KHỐI ĐA DIỆN.
2.1. Khái niệm về khối đa diện. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều.
2.2. Thể tích khối đa diện.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ki-1-toan-12-nam-2023-2024-truong-thpt-nguyen-tran-binh-dinh.pdf
de-giua-ki-1-toan-12-nam-2023-2024-truong-thpt-nguyen-tran-binh-dinh.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này