giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 12 năm học 2023 - 2024 trường THPT Trần Kỳ ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Trần Kỳ Phong, tỉnh Quảng Ngãi; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 173 – 270 – 395 – 470 – 534.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kì 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Trần Kỳ Phong – Quảng Ngãi:
+ Cho hình lăng trụ ABC A B C có đáy ABC là tam giác đều cạnh 4a, hình chiếu vuông góc của A’ trên (ABC) là trung điểm của cạnh AB, góc giữa mặt phẳng (A’BC) với mặt phẳng đáy bằng 60°. Thể tích khối lăng trụ ABC A B C bằng?
+ Cho hàm số bậc bốn y fx có đồ thị f x như hình vẽ bên dưới. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc [-30;50] để hàm số x m gx f x đồng biến trên khoảng (0;2)?
+ Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc [−2021;2022] của tham số m để đường thẳng y mx m 1 cắt đồ thị hàm số 3 2 yx x 3 tại ba điểm phân biệt.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ki-1-toan-12-nam-2023-2024-truong-thpt-tran-ky-phong-quang-ngai.pdf
de-giua-ki-1-toan-12-nam-2023-2024-truong-thpt-tran-ky-phong-quang-ngai.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này