giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 (chương trình chuyên Toán) năm học 2023 ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 (chương trình chuyên Toán) năm học 2023 – 2024 trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ; kỳ thi được diễn ra vào ngày 25 tháng 10 năm 2023; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn chấm điểm tự luận.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 11 chuyên năm 2023 – 2024 trường chuyên Hùng Vương – Phú Thọ:
+ Cho hàm số 3 2 yx m x m x 23 1 6 21 với m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu nằm trong khoảng (−2;3).
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi I là điểm nằm trên cạnh SC sao cho 1 4 SI SC. 1) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng IBD và SAC. 2) Gọi J là trung điểm của đoạn thẳng AO và (β) là mặt phẳng qua AI và song song với BD và lần lượt cắt SB SD tại P Q. Chứng minh rằng IJ ADQ.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M N P Q lần lượt là trung điểm của SA SB SC SD. Trong các đường thẳng sau, đường nào không song song với NP?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-1-toan-11-chuyen-nam-2023-2024-truong-chuyen-hung-vuong-phu-tho.pdf
de-giua-ky-1-toan-11-chuyen-nam-2023-2024-truong-chuyen-hung-vuong-phu-tho.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này