giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS) năm học 2023 – 2024 trường THPT Lê Lợi, tỉnh Quảng Trị; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 167 268 366 465.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 11 KNTTVCS năm 2023 – 2024 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị:
+ Một công ty tuyển nhân viên vào làm việc trong thời hạn hai năm và đưa ra hai phương án lựa chọn về lương như sau: – Phương án 1: Lương trả theo tháng, tháng khởi điểm là 10 triệu đồng và sau mỗi tháng lương sẽ tăng thêm 500 nghìn đồng so với lương của tháng ngay trước đó. – Phương án 2: Lương trả theo quý, quý khởi điểm là 30 triệu đồng và sau mỗi quý lương sẽ tăng thêm 12% so với lương của quý ngay trước đó. (Lưu ý: Mỗi quý 3 tháng). Với phương án nào thì tổng lương nhận được sau hai năm làm việc của nhân viên đó lớn hơn?
+ Cho mẫu số liệu ghép nhóm số tiền điện phải trả trong một tháng của các hộ gia đình ở một khu phố (đơn vị: ngàn đồng). Nhóm [375;450) [450;525) [525;600) [600;675) [675;750) [750;825]. Tần số 6 15 10 6 9 4. Mẫu số liệu đó có bao nhiêu giá trị và bao nhiêu nhóm? A. 50 giá trị và 6 nhóm. B. 6 giá trị và 50 nhóm. C. 45 giá trị và 6 nhóm. D. 50 giá trị và 7 nhóm.
+ Bảng thống kê số lỗi chính tả trong bài kiểm tra giữa học kì 1 môn Ngữ Văn của học sinh khối 11 như sau: Số lỗi [1;2) [3;4) [5;6) [7;8) [9;10). Số bài 122 75 14 5 2 N = 218. Tính số trung bình cộng của mẫu số liệu trên? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-1-toan-11-knttvcs-nam-2023-2024-truong-thpt-le-loi-quang-tri.pdf
de-giua-ky-1-toan-11-knttvcs-nam-2023-2024-truong-thpt-le-loi-quang-tri.doc

5. Làm bài thi Online đề thi này