giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 - 2024 trường THPT chuyên V...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm mã đề 111 112 113 114 115 116 117 118.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT chuyên Vị Thanh – Hậu Giang:
+ Một công ty tuyển công nhân vào đầu tháng 01 của năm mới, trong thời hạn 5 năm và đưa ra phương án trả lương như sau: Lương tháng khởi điểm là 4 triệu đồng và sau mỗi quý (04 tháng) lương sẽ tăng thêm 500 nghìn đồng. Hỏi sau 5 năm làm việc thì tổng lương cần chi trả cho một công nhân là bao nhiêu?
+ Một công ty nọ tuyển công nhân vào đầu tháng 01 của năm, trong thời hạn 5 năm và có phương án trả lương như sau: Lương tháng khởi điểm là 4 triệu đồng và sau mỗi quý (04 tháng) lương sẽ tăng thêm 500 nghìn đồng. Nhưng do năm thứ tư có dịch Covid 19, nên tiền lương vẫn giữ theo phương án nhưng có trừ lương mỗi tháng là 5%. Hỏi sau 5 năm làm việc thì tổng lương nhận được của người công nhân là bao nhiêu?
+ Học sinh chọn PA đúng và tô vào PTLTN. Cho dãy số (un) xác định bởi 3, 9, 27, 81, …. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-chuyen-vi-thanh-hau-giang.pdf
de-giua-ky-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-chuyen-vi-thanh-hau-giang.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này