giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 - 2024 trường THPT Quang Tr...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Quang Trung, tỉnh Quảng Ngãi; đề thi có đáp án mã đề 132.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Quang Trung – Quảng Ngãi:
+ Một gia đình cần khoan một cái giếng để lấy nước. Họ thuê một đội khoan giếng nước. Biết giá của mét khoan đầu tiên là 80.000 đồng, kể từ mét khoan thứ hai giá của mỗi mét khoan tăng thêm 5.000 đồng so với giá của mét khoan trước đó. Biết cần phải khoan sâu xuống 50m mới có nước. Hỏi phải trả bao nhiêu tiền để khoan cái giếng đó?
+ Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian (phút) đi từ nhà đến nơi làm việc của các nhân viên một công ty như sau: Thời gian [15;20) [20;25) [25;30) [30;35) [35;40) [40;45) [45;50). Số nhân viên 6 14 25 37 21 13 9. Có bao nhiêu nhân viên có thời gian đi từ nhà đến nơi làm việc là từ 15 phút đến dưới 20 phút?
+ Xét tính bị chặn của dãy số sau. A. Bị chặn trên nhưng không bị chặn dưới. B. Bị chặn dưới nhưng không bị chặn trên. C. Bị chặn. D. Không bị chặn.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-quang-trung-quang-ngai.pdf
de-giua-ky-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-quang-trung-quang-ngai.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này