giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2023 - 2024 trường THPT Quế Sơn,...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; đề thi gồm 04 trang, hình thức trắc nghiệm với 32 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề); đề thi có đáp án mã đề 101 102 103 104 105 106 107 108.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Quế Sơn – Quảng Nam:
+ Một chất điểm chuyển động có phương trình chuyển động là 3 2 st t 6 14, với t s là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s m là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Trong khoảng thời gian 8 giây đầu tiên, vận tốc vm s của chất điểm đạt giá trị lớn nhất bằng?
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = 2a. Gọi N là trung điểm SC, mặt phẳng (ABN) cắt SD tại M. Thể tích khối chóp S.ABNM là?
+ Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên R. Biết hàm số có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên để hàm số nghịch biến trên khoảng (1;2). Hỏi S có bao nhiêu phần tử?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-1-toan-12-nam-2023-2024-truong-thpt-que-son-quang-nam.pdf
de-giua-ky-1-toan-12-nam-2023-2024-truong-thpt-que-son-quang-nam.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này