giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2023 - 2024 trường THCS&THPT Liê...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THCS&THPT Liên Việt Kon Tum, tỉnh Kon Tum; đề thi có đáp án.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THCS&THPT Liên Việt Kon Tum:
+ Cho hàm số 2 2 x m y x với m là tham số thực dương. Biết rằng hàm số có giá trị nhỏ nhất trên đoạn [0;3] bằng -3. Giá trị m thuộc khoảng nào trong các khoảng cho dưới đây?
+ Cho hàm số bậc bốn trùng phương 4 2 y ax bx c có đồ thị như hình vẽ sau. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau. A. Hàm số đồng biến trên khoảng 2 2 và nghịch biến trên các khoảng 2 2. B. Hàm số đạt cực đại tại điểm x = 0 và đạt cực tiểu tại các điểm x 2. C. Đồ thị hàm số đối xứng qua trục tung. D. Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành. Gọi V là thể tích khối chóp S.ABCD và V1 là thể tích khối chóp S.ABC. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-1-toan-12-nam-2023-2024-truong-thcsthpt-lien-viet-kon-tum.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này