giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2023 - 2024 trường THPT Bảo Thắn...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Bảo Thắng số 3, tỉnh Lào Cai; đề thi gồm 06 trang, cấu trúc 70% trắc nghiệm (35 câu) + 30% tự luận (04 câu), thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề).

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Bảo Thắng 3 – Lào Cai:
+ Cho lăng trụ đứng ABC A B C đáy ABC là tam giác vuông cân tại B AC a 2 biết góc giữa (A’BC) và (ABC) bằng 60. Tính thể tích của khối lăng trụ.
+ Cho hàm số liên tục trên R và có đạo hàm 2 2 fx m x 4 5 10. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc (0;50) để hàm số gx f x (25 3) đồng biến trên khoảng (8;+∞)?
+ Cho hàm số bậc bốn f x có đạo hàm 3 2 fx m x mx 6 16 2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số 3 y fx 3 1 có đúng 4 điểm cực đại?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-1-toan-12-nam-2023-2024-truong-thpt-bao-thang-3-lao-cai.pdf
de-giua-ky-1-toan-12-nam-2023-2024-truong-thpt-bao-thang-3-lao-cai.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này