giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng môn Toán 12 đợt tháng 10 & tháng 11 năm học 2023 - 2024...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng môn Toán 12 đợt tháng 10 & tháng 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Tiên Du số 1, tỉnh Bắc Ninh; đề thi mã đề 101, gồm 07 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề).

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề khảo sát Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Tiên Du 1 – Bắc Ninh:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy (ABCD). Gọi G là trọng tâm tam giác SAB. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SC, SD. Tính tan của góc giữa (GMN) và (ABCD).
+ Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình 3 2 x xm 3 2 có 3 nghiệm phân biệt trong đó có đúng 2 nghiệm nhỏ hơn −1. Tổng tất cả các phần tử của tập S là?
+ Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là BC a AC b AB c. Gọi ma là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác và S là diện tích tam giác đó. Mệnh đề nào sau đây sai?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-khao-sat-toan-12-nam-2023-2024-truong-thpt-tien-du-1-bac-ninh.pdf
de-khao-sat-toan-12-nam-2023-2024-truong-thpt-tien-du-1-bac-ninh.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này