giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2023 - 2024 sở Giáo dục và Đào t...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh; đề thi hình thức trắc nghiệm, gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề); đề thi có đáp án mã đề Mã 101 Mã 102 Mã 103 Mã 104; kỳ thi được diễn ra vào sáng thứ Bảy ngày 04 tháng 11 năm 2023.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Khẳng định nào sau đây sai? A. Cho khối tứ diện đều H khi đó H là một khối đa diện đều. B. Cho khối hộp chữ nhật H khi đó H là một khối đa diện lồi. C. Cho khối lăng trụ tam giác đều H khi đó H là một khối đa diện lồi. D. Cho khối chóp tứ giác đều H khi đó H là một khối đa diện đều.
+ Cho hàm số 3 2 y x mx m m x 3 1 6 với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của m trong đoạn 0 9 để hàm số nghịch biến trên một đoạn a b có b a 2 5. Tổng các phần tử của S bằng?
+ Cho hàm số 4 2 2 y x mx m m 2 với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp các giá trị m để đồ thị hàm số đã cho có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác có góc bằng 30. Tổng lập phương các phần tử của S bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-giua-hoc-ky-1-toan-12-nam-2023-2024-so-gddt-bac-ninh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này