giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chuyên đề lần 1 môn Toán 11 năm học 2023 - 2024 trường THPT Nguyễn...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chuyên đề lần 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Viết Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc (mã đề 000).

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra lần 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Hình vẽ bên dưới là hai bánh răng của một động cơ, chúng có cùng kích thước. Khi động cơ hoạt động, hai bánh răng quay đều, cùng chiều. Biết tốc độ quay của bánh răng ở hình 2 gấp đôi tốc độ quay của bánh răng ở hình 1 và phương trình biểu thị độ cao của điểm A ở bánh răng thứ nhất là 2 sin 5 t h R R (trong đó R là bán kính bánh răng, t là thời gian tính bằng giây, h là độ cao của điểm A). Giả sử tại thời điểm bắt đầu khởi động, hai điểm A B có độ cao bằng nhau. Tìm thời điểm đầu tiên sau khi động cơ hoạt động, hai điểm A B có độ cao bằng nhau.
+ Người ta thiết kế một cái tháp gồm 12 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích đế tháp. Biết diện tích đế tháp là 2 49152 m diện tích mặt trên cùng bằng?
+ Năm 2020, một hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là 750.000.000 đồng và dự định trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm giảm 2% giá bán so với giá bán của năm liền trước. Theo dự định đó, năm 2025 hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng nghìn)?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-lan-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-nguyen-viet-xuan-vinh-phuc.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này