giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng lần 1 môn Toán 11 năm học 2023 - 2024 trường THPT Lý Th...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng lần 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Lý Thường Kiệt, tỉnh Bắc Ninh; đề thi gồm 05 trang, hình thức 100% trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút; đề thi có đáp án mã đề 229 230 231 232.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra lần 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Lý Thường Kiệt – Bắc Ninh:
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M N lần lượt là trung điểm AD và BC. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SMN) và (SAC) là: A. SF F là trung điểm CD. B. SD. C. SO O là tâm hình bình hành ABCD. D. SG G là trung điểm AB.
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M N P Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB BC CD DA IJKL lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng SM SN SP SQ. Khẳng định nào sau đây là sai? A. Giao tuyến của hai mặt phẳng (IJKL) và (SBC) là đường thẳng song song với AC. B. Tứ giác IJKL là hình bình hành. C. Bốn điểm IJKL đồng phẳng. D. IK BC.
+ Xét tính tăng giảm và bị chặn của dãy số sau: 1 2 n u n. A. Tăng, chặn dưới. B. Giảm, chặn trên. C. Tăng, bị chặn. D. Giảm, bị chặn.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-lan-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-ly-thuong-kiet-bac-ninh.pdf
de-kiem-tra-lan-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-ly-thuong-kiet-bac-ninh.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này