giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Quế Sơn,...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Quế Sơn – Quảng Nam:
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD). Biết SD a 2 3 và góc tạo bởi đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 0 30. Thể tích của khối chóp S ABCD là?
+ Cho hàm số f x có đạo hàm liên tục trên và có đồ thị của hàm số y fx như hình vẽ. Xét hàm số 2 gx f x 2. Mệnh đề nào dưới đây sai? A. Hàm số g x nghịch biến trên (0;2) B. Hàm số g x đồng biến trên (2;+∞) C. Hàm số g x nghịch biến trên (−1;0) D. Hàm số g x nghịch biến trên (−∞;-2).
+ Cho hình chóp S.ABC. Gọi A’, B’ lần lượt là các điểm trên các cạnh SA, SB sao cho 2 3 SA SB SA SB. Tỉ số thể tích SABC S ABC V V bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ky-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-que-son-quang-nam.pdf
de-giua-hoc-ky-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-que-son-quang-nam.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này