giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra đánh giá giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2023 - 2024 trường THPT...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra đánh giá giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kì 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Gia Định – TP HCM:
+ Tính tổng các nghiệm thuộc nửa khoảng 2 3 của phương trình sau 2 1 cos 2 x.
+ Cho cấp số cộng un biết 8 6 3 2 10 u u. a) Hãy tìm số hạng đầu tiên và công sai của cấp số cộng. b) Tính 23 24 25 26 60 A u u.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (với AB CD và AB CD). Gọi M là điểm trên cạnh SA sao cho 1 3 SM SA và N là điểm trên cạnh SB sao cho 2 3 SN SB. a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). b) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD). c) Tìm giao điểm H của MN với mp(ABCD). d) Gọi K BC DH và E BD AK. Chứng minh: ba đường thẳng MK DN SE đồng qui.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ki-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-gia-dinh-tp-hcm.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này